Piet Piet

De Pietendiscussie
De discussie rondom het personage Piet is sinds enkele jaren ongekend hevig losgebarsten. De stelling dat het huidige uiterlijk van Piet niet meer van deze tijd is, lijkt door een groeiend aantal Nederlanders gedeeld te worden. Zij zien in de figuur van Piet een verwijzing naar een koloniale visie op verhoudingen tussen mensen met verschillende rassen. Daarbij voelen Nederlanders met een donkere huidskleur zich gediscrimineerd en beledigd. In de huidige discussie lijken zowel voor- als tegenstanders van Piet zich bedreigd te voelen, en reageren zij fel op elkaars argumenten.

Onze overwegingen
Ons uitgangspunt is dat ieder kind het Sinterklaasfeest in Nederland moet kunnen meevieren. Wij zien het Sinterklaasfeest als een feest van en voor alle Nederlanders. Wanneer een deel van de Nederlanders zich gediscrimineerd voelt door de figuur van Piet, is dat voor ons reden genoeg dit onderdeel van het feest zorgvuldig tegen het licht te houden.
Wij signaleren een groot verschil tussen hoe Piet bedoeld wordt, en hoe hij wordt ervaren. Onze huidige Pieten zijn niet bedoeld als een verwijzing naar mensen met een donkere huidskleur. De verhouding tussen Sint en Piet is dan ook al absoluut geen verwijzing naar de verhouding tussen mensen met een blanke of donkere huidskleur. Sinterklaas en Piet zijn fictieve personages, sprookjesfiguren die los staan van de realiteit.
In het Sinterklaasfeest komt die fictie wel heel dicht bij de realiteit, in die zin dat Sint en Piet in de dagelijkse realiteit rondlopen en niet beperkt zijn tot de duidelijke kaders van het theater of het filmdoek. Dit is een uniek en mooi kenmerk van het Sinterklaasfeest. Het wordt echter problematisch wanneer men fictie en realiteit verwart, en de fictie van het Sinterklaasfeest gaat beoordelen met de maatstaven van de realiteit. Het Sinterklaasfeest is theater, en theater is (een) spel.
Een spel waarbij de spelregels onduidelijk zijn of plotseling veranderen, leidt onvermijdelijk tot onbegrip, frustratie en ruzie. Misschien moeten we daarom de spelregels verhelderen. Uitleggen dat Sinterklaas theater is, en geen realiteit. Maar misschien is het verhelderen van de huidige spelregels en intenties niet genoeg. Om dit spel met alle Nederlanders te blijven spelen, moeten we het eens worden over de (oude en nieuwe) spelregels.

De rol van Piet
Piet en Sinterklaas zijn twee personages, die een geijkt contrast vormen. Sinterklaas is een statige, wijze, oude heer. Hij vertegenwoordigt de rede, de orde en de regels. Piet staat daar tegenover, en is het naïeve, speelse kind. Hij vertegenwoordigt de onbezonnenheid, de wanorde en de chaos. Het spel tussen deze twee is een spel van alle tijden. Een spel dat in vele culturen terug te vinden is, dat twee kanten van de mens vertegenwoordigt. Zowel Sint als Piet zijn even vervreemdend als herkenbaar.

Dit contrast in personages is niet gebonden aan één bepaalde verschijningsvorm. Wat ons betreft rust er dan ook geen taboe op het uiterlijk van Piet. Piet kan net zo goed een andere kleur krijgen. Natuurlijk zal dit even wennen zijn. Maar wanneer we het Sinterklaasfeest belangrijk vinden, moeten we bereid zijn energie te steken in de ontwikkeling van dit feest. De ontwikkeling van het feest zoals het nu is, naar een feest dat door alle Nederlanders begrepen en gewaardeerd wordt.

Onze Pieten
Wij volgen de discussie in Nederland op de voet en gaan mee in de ontwikkeling van Piet. De verandering dit jaar, is dat (bijna) al onze Pieten anders geschminkt zullen worden. Wel donker, maar met zgn. roetvegen van de schoorsteen. Op die manier verwijzen we met de kleur van Piet niet meer naar een bepaalde huidskleur, en houden we het sprookje van Sinterklaas intact. Aan het kostuum en het spel verandert niets.
Wij hebben tot nu toe goede ervaringen met deze nieuwe Piet, kinderen reageren positief!
Reacties op onze stellingname zijn zeer welkom, en kunt u ons via ons contactformulier toesturen.

Het voornaamste is wat ons betreft duidelijk: ook dit jaar wordt de verjaardag van de Sint weer een groot feest!

Haarlem, november 2015