Welkom Over ons

Stichting Avondje van Sinterklaas verzorgt bijzondere sinterklaasfeesten voor bijzondere mensen.
Dat doen we in het theater, maar ook bij gezinnen thuis. Uitgangspunt is steeds dat ieder kind het
feest mee kan vieren. Dus ook kinderen met ouders die het financieel niet zo breed hebben. Juist zij
verdienen extra aandacht van de Sint.

Onze stichting is gevestigd in Hillegom, en bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit het
theatervak. Veel van onze medewerkers werken als acteur en theatermaker bij De Theatertroep.

Activiteiten
Stichting Avondje van Sinterklaas richt zich op kinderen en gezinnen die het Sinterklaasfeest maar
minimaal mee kunnen vieren. Een tekort aan financiële middelen is een veelvoorkomende oorzaak.

Wij verzorgen:
1. Sinterklaasfeesten en –voorstellingen, waarbij een groot gedeelte van de toegangskaarten
gratis wordt verspreid onder onze doelgroep.
2. Gesponsorde huisbezoeken van Sinterklaas aan onze doelgroep.
3. Betaalde Sinterklaasbezoeken bij mensen thuis, aan bedrijven, scholen en verenigingen, ter
financiële ondersteuning van onze gesponsorde bezoeken.

Partners
Sinds enige jaren werken wij samen met de Voedselbank. Daarnaast ontvangen wij steun van de
gemeente Hillegom, de PKN Hillegom, Basisschool de Toermalijn e.a.