Welkom Missie & Visie

In onze visie heeft ieder kind dat in Nederland verblijft de mogelijkheid het Sinterklaasfeest mee te
vieren, ongeacht de financiële, culturele of sociale context waarin het opgroeit.

Het Sinterklaasfeest is het feest van de aandacht voor het kind, van de onbezorgdheid en van het
tonen en benadrukken van het positieve. Ieder kind heeft recht op en behoefte aan het meevieren
van dit feest, ongeacht (gezins)situatie, afkomst van de ouders, of eventuele problemen van sociale,
financiële of welke aard dan ook.

Kinderen in negatieve of problematische situaties behoeven juist in de Sinterklaastijd extra aandacht.
Het Sinterklaasfeest kan hen boven de eigen situatie uit tillen, en hun gevoel van eigenwaarde
bevorderen. Met dit doel richt Stichting Avondje van Sinterklaas zich specifiek op het bereiken van
die kinderen (en gezinnen) die anders buiten de boot vallen, of die op een andere manier extra
aandacht verdienen. Wij willen via het Sinterklaasfeest bijdragen aan het welzijn en de participatie
van de doelgroep, en betrokkenheid en bewustzijn creëren en vergroten.