Welkom Welkom

Ons motto: Sinterklaas is er voor iedereen.

In onze visie heeft ieder kind dat in Nederland verblijft de mogelijkheid het Sinterklaasfeest mee te
vieren, ongeacht de financiële, culturele of sociale context waarin het opgroeit.

Het Sinterklaasfeest is het feest van de aandacht voor het kind, van de onbezorgdheid en van het
tonen en benadrukken van het positieve. Ieder kind heeft evenveel recht op het kunnen meevieren
van dit feest, ongeacht (gezins)situatie, afkomst van de ouders, of eventuele problemen van sociale,
financiële of welke aard dan ook.

Kinderen in negatieve of problematische situaties behoeven juist in de Sinterklaastijd extra aandacht.
Het Sinterklaasfeest kan hen even boven de eigen situatie uit tillen, voor een moment van onbezorgdheid zorgen en met positieve aandacht voor het kind het gevoel van eigenwaarde
bevorderen. Met dit doel richt Stichting Avondje van Sinterklaas zich specifiek op het bereiken van
die kinderen (en gezinnen) die anders buiten de boot vallen, of die op een andere manier extra
aandacht verdienen. Wij willen via het Sinterklaasfeest bijdragen aan het welzijn en de participatie
van de doelgroep, en betrokkenheid en bewustzijn creëren en vergroten.