WelkomActiviteiten

Stichting Avondje van Sinterklaas richt zich in het bijzonder op kinderen en gezinnen die het Sinterklaasfeest maar minimaal mee kunnen vieren. Door een tekort aan financiële middelen bijvoorbeeld, of doordat kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.

Wij verzorgen:
1. Gesponsorde huisbezoeken van Sinterklaas aan onze doelgroep, meestal rond pakjesavond.

2. Sinterklaasfeesten en –voorstellingen, waarbij een groot gedeelte van de toegangskaarten gratis wordt verspreid onder onze doelgroep.

3. Betaalde Sinterklaasbezoeken bij mensen thuis, aan bedrijven, scholen en verenigingen, waarmee we onze gesponsorde bezoeken mogelijk maken.

Partners
Sinds 2009 hebben we samengewerkt met de Voedselbank, de gemeente Hillegom, en de PKN Hillegom. We brachten bezoeken aan tientallen gezinnen en aan De Prinses Beatrixschool in Heemstede, Basisschool de Toermalijn, College Hageveld, Het 4e Gymnasium, e.a.